Bảng giá

 BẢNG GIÁ PHỦ NANO

LOẠI XE GÓI DỊCH VỤ GIÁ (tại cửa hàng) PHỤ THU DỊCH VỤ TẠI NHÀ
Xe hơi 7 chỗ Phủ toàn bộ sơn 3.000.000đ Miễn phí
Phủ toàn bộ kính 1.400.000đ Miễn phí
Phủ kính lái - tài phụ 600.000đ Miễn phí
Xe hơi 4 - 5 chỗ Phủ toàn bộ sơn 2.800.000đ Miễn phí
Phủ toàn bộ kính 1.200.000đ Miễn phí
Phủ kính lái - tài phụ 600.000đ Miễn phí
Xe Mô tô Phủ toàn bộ sơn 450.000đ Không phục vụ tại nhà
Xe tay ga lớn Phủ toàn bộ sơn 400.000đ Không phục vụ tại nhà
Xe tay ga nhỏ Phủ toàn bộ sơn 350.000đ Không phục vụ tại nhà
Xe số Phủ toàn bộ sơn 300.000đ Không phục vụ tại nhà
Laptop  Phủ toàn bộ 150.000đ Không phục vụ tại nhà
Laptop Phủ màn hình 120.000đ Không phục vụ tại nhà
Máy tính bảng Phủ toàn bộ 100.000đ Không phục vụ tại nhà
Máy tính bảng Phủ màn hình 80.000đ Không phục vụ tại nhà
Điện thoại Phủ màn hình 50.000đ Không phục vụ tại nhà
Điện thoại Phủ toàn bộ 40.000đ Không phục vụ tại nhà

- Hệ Thống Chăm Sóc & Làm Đẹp Xe 3MP -